Registratur

Eierskifte

EIERSKIFTE Følgende sendes inn til registraturet; For hester med hestepass og eget eierbevis. Eierbevis med fullstendig utfylt salgsmelding (baksiden av eierbevis), bekreftet kopi av kjøpekontrakt sammen med skjema for tapte papirer eller skjemaet eierskifte sammen med skjema for tapte papirer.   Ønskes eierskiftet påført i hestepasset, må hestepasset vedlegges. Dette gjelder ikke nye pass etter …

Eierskifte Les mer »

Hestepass/Registrering

HESTEPASS TIL HEST SOM ER REGISTRERT. Følgende sendes inn til registraturet: NAHFs originale registreringsbevis. Kontroller at du står som eier på registreringsbeviset.  Om det ikke er tilfelle må det vedlegges en bekreftet kopi av  kjøpekontrakt som bekrefter eierforholdet. Når eierforholdet er godkjent sender registraturet ut:   Faktura Sider til hestepass – avtegn skal fylles ut …

Hestepass/Registrering Les mer »

Avgifter ved registrering

PRISLISTE REGISTRATURET 2019 FØRSTEGANGSREGISTRERING  PRIS  Innen 6 måneder eller utløpet av fødselsåret (det som inntreffer først) med DNA test  1 400 Innen 6 måneder eller utløpet av fødselsåret (det som inntreffer først) med DNA og genetiske lidelser  1 600 Etter 6 måneder eller utløpet av fødselsår (det som inntreffer først) med DNA test  2 400 …

Avgifter ved registrering Les mer »

Norsk Araberhestforenings Registratur

NAHFs registreringsutvalg består av 2 medlemmer valgt av årsmøtet for 2 år av gangen og en registrator valgt av styret for 3 år av gangen. NAHFs registraturs daglige drift ledes av registrator. Registreringsutvalget kan nekte å godkjenne enkelthester som ikke tilfredsstiller krav til dokumentasjon for registrering av fullblodsarabere. Avgjørelsen kan ankes til WAHO. WAHOs definisjon …

Norsk Araberhestforenings Registratur Les mer »