Norsk Araberhestforenings vedtekter

NAHFs vedtekter tar for seg foreningens navn, formål, tilknytning, avdelinger, medlemskap,
kontigent, årsmøte, esktraordinært årsmøte, styret, økonomi, registraturet, vedtekstendringer
og oppløsning.

Endringer

23. mai 2020
Livstidsmedlemskap utgår, tidligere opprettet livstidsmedlemskap består, men det vil ikke være mulig å tegne nye. 

24. mars 2012
Full revidering av vedtektene.

21. mars 2009
§ 9 Årsmøte.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og invitasjon utsendes sammen med faktura for medlemskap hvor møtested og dato fremgår. Saker til årsmøte og agenda fremlegges senest 2 uker før møtedato.

Medlemmer som ønsker saker/forslag behandlet på årsmøte må ha sendt forslag om dette til styret senest 4 uker før dato for årsmøte.

24. mars 2007
Ved stemmegivning telles kun de fremmøttes stemmer og det er ikke anledning til å stemme for andre medlemmer ved fullmakt.

Ordlyden Formann og Nestformann erstattes av Leder og Nestleder gjennomgående i vedtektene der disse forefinnes.

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt Norsk Araberhestforening via e-post, pr telefon eller send oss en melding via vår Facebook-side. 
Benytt lenkene nedenfor for kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer 992 649 631
Kopirett 2021 © Norsk Araberhestforening