Hestepass/Registrering

HESTEPASS TIL HEST SOM ER REGISTRERT.

Følgende sendes inn til registraturet:

 • NAHFs originale registreringsbevis. Kontroller at du står som eier på registreringsbeviset.  Om det ikke er tilfelle må det vedlegges en bekreftet kopi av  kjøpekontrakt som bekrefter eierforholdet.

Når eierforholdet er godkjent sender registraturet ut:
 

 1. Faktura
 2. Sider til hestepass – avtegn skal fylles ut av veterinær.
 3. Skjema og microchip

Kontakt veterinær for utfylling av avtegn og innsettelse av microchip.
Returner papirene snarest til registraturet.
Kontroller at sidene til hestepasset er korrekt utfylt. Om avtegn er ukorrekt gjengitt vil sidene bli returnert, og du må kontakte veterinæren på nytt for korrigeringer.
Når faktura er betalt sendes det ut et hestepass som alltid skal følge hesten, samt et eierbevis som eier må ta godt vare på. Ved salg av hesten skal alltid eierbeviset med utfylt salgsmelding sendes inn til registraturet for registrering av nytt eierskifte.
Vi minner om at alle hester skal ha pass i henhold til Mattilsynets regelverk.

 

NYREGISTRERING AV FULLBLODSARABERHEST

Følgende sendes inn til registraturet:

 1. Søknadsskjema – fullstendig utfylt og signert.
  • Husk å oppgi flere navnealternativer – ingen hest kan ha samme navn.
  • Hestens navn kan ikke bestå av mer enn 29 tegn, inkludert mellomrom.
  • Tall eller tallendelser er ikke tillatt som en del av navnet.
 2. Springseddel
  • Springseddel skal du motta fra hingsteeier når du som hoppeeier gir melding om at føllet er født.
  • Om bedekningen har skjedd ved bruk av transportert sæd fra utlandet, må du i tillegg til springseddel fra utenlands hingsteeier, legge ved  (WAHO Semen Collection and Insemination Report)  fra hingsteeier med påføring av dato for innleggelse av sæd.

Om søknad sendes inn av andre enn oppdretter, må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter at søker er eier av hesten.  (eks. utfylt skjema for eierskifte eller kjøpekontrakt)
 

Søknad godkjent

Når registraturet har mottatt og godkjent innsendte papirer, vil søker få tilsendt nødvendig materiell for å sluttføre registreringen.
Denne forsendelsen inneholder:
 

 1. Faktura
 2. Sider til hestepass – avtegn skal fylles ut av veterinær.
 3. Skjema og konvolutt for hårprøver  til DNA-test,
 4. Skjema og microchip

Kontakt veterinær for utfylling av avtegn, hårprøve og innsettelse av microchip.
Behandlingstid for DNA-test tar ca. 4- 6 uker, avhengig av når på året de sendes inn og hvor travelt det er på laboratoriene. Vent ikke med å returnere disse papirene, alle føll bør være ferdig registrert innen utgangen av det året de er født.
Kontroller at sidene til hestepasset er korrekt utfylt.  Om avtegn er ukorrekt gjengitt vil sidene bli returnert, og du må kontakte veterinæren på nytt for korrigeringer.
Når fakturaen er betalt sendes hårprøvene til testing og når vi har mottatt godkjent resultat av DNA-testen er hesten godkjent for registrering i NAHFs register, og pass/eierbevis utstedes.
Pass og eierbevis sendes som rekommandert sending og det er viktig å ta godt vare på disse. Passet skal alltid følge hesten og Mattilsynet krever at alle pass skal kunne fremvises innen 3 timer ved uanmeldt besøk. Ved salg av hesten skal alltid eierbeviset med utfylt salgsmelding sendes inn til registraturet for registrering av nytt eierskifte.
Nye pass etter 1. juli 2010 har ikke informasjonssidene om eierskifter, disse passene trenger man da ikke sende inn ved eierskifte.

 

 

NAHF

 

Kontakt:
Norsk Araberhestforenings Registratur
Registrator:  Lene Hammeren
Sætrevegen 62
2054 Mogreina
Tlf: + 47 913 15 093 (man-fre 19:00-21:00)
e-mail: registrator@araberhest.no
NB: Ved rekommanderte sendinger, adressér til NAHFs Registratur v/ Lene Hammeren

Bruk helst e-post eller send sms

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.