Utstilling

ECAHO show. Norsk Araberhestforening er medlem av ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organization). ECAHO utarbeider regelverk for de enkelte showkategoriene, herunder hvilke krav som stilles til dommere og utdannelse av disse. Kun ECAHO godkjente dommere benyttes på ECAHO show. Norsk Araberhestforening anser dette for å være et viktig avlsfremmende tiltak, at norske hester bedømmes av internasjonale dommere etter et felles internasjonalt poengsystem.

Kvalitetsbedømming. NAHF tilbyr i samarbeid med Norsk Hestesenter kvalitetsbedømming på de offisielle utstillinger for hingster, hopper og vallaker.

Regionale utstilliger i regi av NAHF. Foreningen har utarbeidet et eget regelverk basert på kvalitetsbedømming og ECAHO show sine prinsipper. Regelverket er tilpasset en enklere utstillingsform tilrettelagt for lokale arrangement. Dette gjør det mulig for flere å få bedømt sin fullblodsaraber. Regelverket revideres ved behov og ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside. Utstillingsreglementet gir et innblikk i hvem som kan delta på utstillinger, litt om dommere, visning av hesten, de offisielle klassene, selve bedømmingen og poengskalaen.

Ønsker du å arrangere en regional utstilling?

Man vil trenge en ridebane, eller dertil egnet område, for visning av hestene og område for parkering. Man vil også trenge en arrangementsansvarlig, en dommer, en til å skrive for dommer, sekretariat, speaker, en til å holde orden på å sende inn hester til visning, og en til å gjennomføre premieutdeling.

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt Norsk Araberhestforening via e-post, pr telefon eller send oss en melding via vår Facebook-side. 
Benytt lenkene nedenfor for kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer 992 649 631
Kopirett 2021 © Norsk Araberhestforening