Følltilskudd

Følgende kriterier gjelder for 2023:

  • Hopper som blir bedekt i 2023 må meldes inn til foreningen innen 1. oktober 2023 til leder@araberhest.no (e-post med navn på oppdretter, hoppe og hingst).
  • Hoppen må være registrert i NAHF’s stambok og føllet må fødes i Norge.
  • Oppdretter må være medlem ved påmelding og når føllet blir født (2023 og 2024). Det gis ett tilskudd per medlemsskap, men det kan meldes på flere hopper.
  • Føllet må registreres senest 1. desember 2024 (betaling, passpapirer, hårprøver og bekreftelse på mikrochip må være registraturet i hende). Minner om lovkrav om registrering av føll senest innen 6 måneder fra fødselstidspunktet eller utløpet av fødselsåret, det som inntreffer først). Testing tar tid så send inn så snart som mulig.

Potten på kr 20.000,- fordeles på antall medlemskap som har registrert minst ett føll innen fristen. Dersom vi ved påmeldingsfristens utløp ser at det er nok midler til å dekke alle registreringene gjør vi det først, og utbetaler eventuelt overskytende på slutten av året.

Les fullstendige kriterier:
Følltilskudd 2022
Følltilskudd 2023

Totalt ni oppdrettere vil for 2021 få utbetalt følltilskudd, totalt kr 2 222,- pr oppdretter. Nedenfor følger liste over oppdrettere.

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt Norsk Araberhestforening via e-post, pr telefon eller send oss en melding via vår Facebook-side. 
Benytt lenkene nedenfor for kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer 992 649 631
Kopirett 2021 © Norsk Araberhestforening