Med formål om ivaretakelse og tilrettelegging for avl og bruk


NAHFs formål er å ivareta og legge forholdene til rette for avl og bruk av fullblodsarabere i Norge. Foreningen arbeider aktivt for å bevare rasen ut ifra rasestandard og bruksegenskaper. Likeså ønsker foreningen og rette fokus mot riktig behandling av hest og for at ulike aktiviteter drives i verdige former. Norsk Araberhestforening skal for sine medlemmer, tilrettelegge og skape arenaer der hesterelaterte aktivitet kan foregå.

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt Norsk Araberhestforening via e-post, pr telefon eller send oss en melding via vår Facebook-side. 
Benytt lenkene nedenfor for kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer 992 649 631
Kopirett 2021 © Norsk Araberhestforening