Med formål om ivaretakelse og tilrettelegging for avl og bruk


NAHFs formål er å ivareta og legge forholdene til rette for avl og bruk av fullblodsarabere i Norge. Foreningen arbeider aktivt for å bevare rasen ut ifra rasestandard og bruksegenskaper. Likeså ønsker foreningen og rette fokus mot riktig behandling av hest og for at ulike aktiviteter drives i verdige former. Norsk Araberhestforening skal for sine medlemmer, tilrettelegge og skape arenaer der hesterelaterte aktivitet kan foregå.

shutterstock_303833174

Medlemskap i Norsk Araberhestforening byr på en rekke fordeler. Kontingent betales årlig og pris varierer for junior, senior og familie. Les mer om fordeler og meld deg inn ved å benytte skjema på denne siden.

shutterstock_130981187

Styert i Norsk Araberhestforening består av en styreleder, en nestleder, en sekretær, en kasserer, ett styremedlem og to varamedlem. I tillegg har vi en valgkomitee og en webredaksjon. Bli kjent med oss her!

Cavalo Árabe, Horse Arabian

NAHFs vedtekter tar for seg foreningens navn, formål, tilknytning, avdelinger, medlemskap, kontigent, årsmøte, esktraordinært årsmøte, styret, økonomi, registraturet, vedtekstendringer og oppløsning. Les endringer her! 

Grasrot Plakat Liggende

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt Norsk Araberhestforening via e-post, pr telefon eller send oss en melding via vår Facebook-side. 
Benytt lenkene nedenfor for kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer 992 649 631
Kopirett 2021 © Norsk Araberhestforening