Norsk Araberhestforenings Registratur

NAHFs registreringsutvalg består av 2 medlemmer valgt av årsmøtet for 2 år av gangen og en registrator valgt av styret for 3 år av gangen.
NAHFs registraturs daglige drift ledes av registrator.
Registreringsutvalget kan nekte å godkjenne enkelthester som ikke tilfredsstiller krav til dokumentasjon for registrering av fullblodsarabere. Avgjørelsen kan ankes til WAHO.

WAHOs definisjon for en fullblodsaraberhest:
En fullblodsaraber er en hest som er å finne i de stambøker for fullblodsarabere (register) som til enhver tid er godkjent av World Arabian Horse Organization (WAHO). 
NAHFs registratur ble godkjent av WAHO i 1975.
Et godkjent registratur må følge de lover og regler som WAHO har bestemt.  

Hva er kravet for å bli registrert som fullblodsaraber?
Hestens avstamning er avgjørende for å bli godkjent som fullblodsaraber.
Ved registrering av en arabisk fullblodshest kontrolleres alltid opplysningene om bedekning og avstamning, mor og far, ved bruk av fullstendig avstamningskontroll. Dette innebærer at oppgitte opplysninger på søknadsskjemaet kontrolleres ved bruk av DNA-analyse mot begge foreldre. Stamboken er stengt, det er altså bare hester med aner som allerede finnes i godkjente stambøker som tillates registrering som arabisk fullblodshest.  

Hester som ikke har et godkjent registreringsbevis/hestepass er altså ikke en arabisk fullblodshest.

 

Ansvar

NAHF er ansvarlig for at all registrering av arabisk fullblodshest i Norge følger de lover og regler som er gitt av WAHO, Mattilsynet og Norsk Hestesenter (NHS).
Ved kjøp og salg innenlands samt ved import og eksport kontrollerer NAHFs registratur alle opplysninger om hesten og dens eierforhold.
Hingster som blir brukt i avl skal sende bedekningsrapport til NAHFs registratur innen 1. oktober  i bedekningsåret.
 

Avgifter ved registrering

Priser fra 2019

 

Avl

NAHF har i samarbeid med Norsk Hestesenter, Starum, utarbeidet ”Avlsplanen for arabisk fullblodshest” til bruk her i Norge. Avlsplanen finnes som eget vedlegg på NAHFs hjemmeside. Alle som skal bruke sin hoppe eller hingst til avl bør sette seg godt inn i regelverket.

 

Hestepass / Eierbevis

Det kom krav om hestepass til alle renrasede hester født etter 31.12.1997 (forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, av 13. januar 1999). Senere er dette kravet utvidet til å gjelde alle hester uansett rase (fra 2005).  
Alle fullblodsarabere skal derfor ha pass, de gamle registreringsbevisene holder altså ikke lenger ved f.eks. grensepassering og avlivning.

NAHF startet med hestepass til alle fullblodsaraberhester som ble registrert fra og med 2000.   I tillegg får eier et eget eierbevis, som er eiers bevis for at hesten er godkjent av NAHFs registratur. Eierbeviset må alltid sendes inn til registraturet når eierskifter skal registreres.
Hestepasset alene godkjennes ikke for endring av eierforhold

 

Chipmerkning

NAHF har hatt som krav at alle hester registrert etter  2007 er merket med microchip.
Det vil også komme som et krav fra WAHO, at alle fullblodsaraberhester skal merkes med microchip.

 

Helsekort

Fra hjemmesidene til Mattilsynet tar vi med info om helsekort.
Ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av behandlende veterinær og hesteholder for den enkelte hest merket med hestens navn og registreringsnummer. Helsekortet skal være et vedlegg til hestepasset.  Eksempel på helsekort kan lastes ned fra Mattilsynes hjemmeside og under skjema på vår hjemmeside.
Nye pass etter 1. juli 2010 har allerede helsekortdelen.
 

Import

De som ønsker å ta inn en fullblodsaraberhest fra utlandet bør forsikre seg om at hesten er registrert i hjemlandets registratur. Det er viktig at den som selger melder fra til sitt registratur om at hesten skal eksporteres til Norge, og betaler de nødvendige avgifter. Når dette er i orden vil vårt registratur automatisk få de papirer som er nødvendig for at hesten skal kunne registreres i Norge. WAHO har bestemt at ingen import kan registreres uten at vårt registratur har mottatt WAHO’s  Export Certificate fra registraturet hvor hesten sist var registrert. WAHO har krav om at importert hest skal registreres innen 6 måneder i sitt nye hjemlands registratur. Skal hesten benyttes i avl må registrering være i orden før avkom kan registreres. 
NB! Gjelder også innleide hopper som føller i Norge.

 

Eksport

Skal en hest eksporteres til et annet land (lengre enn 6 mnd) må den som eier hesten ta kontakt med NAHFs registratur før hesten sendes ut av landet.  NAHFs registratur må få de nøyaktige data slik at vi kan sende  WAHO’s  Export Certificate og nødvendige papirer til importlandest registratur.
Faktura sendes alltid til eksportør (norsk part).

 
 

NAHF

 

Kontakt:
Norsk Araberhestforenings Registratur
Registrator:  Lene Hammeren
Sætrevegen 62
2054 Mogreina
Tlf: + 47 913 15 093 (man-fre 19:00-21:00)
e-mail: registrator@araberhest.no
NB: Ved rekommanderte sendinger, adressér til NAHFs Registratur v/ Lene Hammeren

Bruk helst e-post eller send sms

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.