Hereditary disorders – behov for veterinærattest før showdeltakelse

Det er fra 1. august 2023 nye ECAHO regler for klapphingst og over-/underbitt for hester over 12 måneder, som innebærer behov for veterinærattest ved deltakelse på show. Merk deg dette før NAHFs jubileumsshow i august 2024. Veterinærattest skal fremvises også her.

Punktene nedenfor er hentet fra Blue Book 2023 Corrections Sheet:

Hereditary disorders – Rules of Conduct for Shows, art. 32, page 33:

a) Overbite/underbiteOverbite/underbite of more than 1 width of tooth is not permitted. Horses 12 months old and older cannotcompete unless they have a veterinary certificate to verify that they do not have overbite/underbite.

b) CryptorchidismColts 24 months old and older or stallions cannot compete unless they have a veterinary certificate toverify that they do not have cryptorchidism. If the colt’s condition changes, and upon a completedveterinary certificate, the horse is then eligible to compete.

Link til Blue Book 2023 Corrections Sheet: https://www.ecaho.org/…/14dbfce5fae9dc6e76c60e02740384e…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.