Følltilskudd 2022

Avlsstimulerende tiltak 2022 – FØLLTILSKUDD

NAHF har i styremøte 8. mai 2022 besluttet å bruke årets budsjetterte midler til avlsstimulerende tiltak til følltilskudd etter samme modell som 2021. Vi håper ordningen blir satt pris på og stimulerer til økt antall bedekte hopper!

Følgende kriterier gjelder:

  • Hopper som blir bedekt i 2022 må meldes inn til foreningen innen 1. oktober 2022 til registrator@araberhest.no (e-post med navn på oppdretter, hoppe og hingst).
  • Hoppen må være registrert i NAHF’s stambok og føllet må fødes i Norge.
  • Oppdretter må være medlem ved påmelding og når føllet blir født (2022 og 2023). Det gis ett tilskudd per medlemsskap, men det kan meldes på flere hopper.
  • Føllet må registreres senest 1. desember 2023 (betaling, passpapirer, hårprøver og bekreftelse på mikrochip må være registraturet i hende). Minner om lovkrav om registrering av føll senest innen 6 måneder fra fødselstidspunktet eller utløpet av fødselsåret, det som inntreffer først). Testing tar tid så send inn så snart som mulig.

Potten på kr. 20.000,- fordeles på antall medlemsskap som har registrert minst ett føll innen fristen. Dersom vi ved påmeldingsfristens utløp ser at det er nok midler til å dekke alle registreringene gjør vi det først, og utbetaler eventuelt overskytende på slutten av året.

Les mer i vedlagt dokument.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.