Vedtekter

Norsk Araberhestforenings vedtekter

Vedtektene kan lastes ned i Acrobat Reader format under

Vedtekter

Last ned Adobe Reader

 

Endringer

24. mars 2007

  • Ved stemmegivning telles kun de fremmøttes stemmer og det er ikke anledning til å stemme for andre medlemmer ved fullmakt.

  • Ordlyden Formann og nestformann erstattes av Leder og Nestleder gjennomgående i vedtektene der disse forefinnes

 21. mars 2009

  • § 9 Årsmøte.

    Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og invitasjon utsendes sammen med faktura for medlemskap hvor møtested og dato fremgår.
    Saker til årsmøtet og agenda fremlegges senest 2 uker før møtedato.
     Medlemmer som ønsker saker/forslag behandlet på årsmøtet  må ha sendt forslag om dette til styret senest 4 uker før dato for årsmøtet.

 

24. mars 2012

  • Full revidering av vedtektene. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.