Følltilskudd 2024

Det er også i år besluttet å bruke årets budsjetterte midler for avlsstimulerende tiltak til følltilskudd – etter samme modell som foregående år.
Vi håper ordningen blir satt pris på og kan være med å stimulere til økt antall bedekte hopper.

Se fullstendige kriterier her: https://araberhest.no/folltilskudd/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.