Agenda og årsmøtepapirer 2024

Årsmøte avholdes lørdag 23.mars kl. 14.00.
Sted: Sibirvegen 124, 2040 Kløfta. Møtet avholdes hos RST Arabians, Rita og Terje Snellingen.

Se vedlagt agenda og årsmøtepapirer:

  • Godkjenning av innkallingen/dagsorden
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen
  • Årsberetningen
  • Årsregnskapet med revisors beretning
  • Budsjett for kommende år
  • Valg
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Behandling av innkommende saker

Mer informasjon og påmelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.