Følltilskudd 2023

Avlsstimulerende tiltak 2023 – FØLLTILSKUDD

Styret i NAHF har besluttet å bruke årets budsjetterte midler til avlsstimulerende tiltak til følltilskudd etter samme modell som 2021 og 2022. Vi håper ordningen blir satt pris på og stimulerer til økt antall bedekte hopper!

NAHF har også i år søkt Norsk Hestesenter om støtte til prosjekt for avlsstimulerende tiltak og har i år fått bevilget penger til søknaden.

Følgende kriterier gjelder:

  • Hopper som blir bedekt i 2023 må meldes inn til foreningen innen 1. oktober 2023 til leder@araberhest.no (e-post med navn på oppdretter, hoppe og hingst)
  • Hoppen må være registrert i NAHF’s stambok og føllet må fødes i Norge
  • Oppdretter må være medlem ved påmelding og når føllet blir født (2023 og 2024). Det gis ett tilskudd pr medlemskap, men det kan meldes på flere hopper
  • Føllet må registreres senest 1. desember 2024 (betaling, passpapirer, hårprøver og bekreftelse på mikrochip må være registraturet i hende). Minner om lovkrav om registrering av føll senest innen 6 måneder fra fødselstidspunktet eller utløpet av fødselsåret, det som inntreffer først). Testing tar tid så send inn så snart som mulig.

Potten på kr 20 000,- fordeles på antall medlemskap som har registrert minst ett føll innen fristen. Dersom vi ved påmeldingsfristens utløp ser at det er nok midler til å dekke alle registreringene gjør vi det først, og utbetaler eventuelt overskytende på slutten av året.

Les mer i vedlagt dokument.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.