Agenda og årsmøtepapirer 2023

Årsmøte avholdes i Oslo lørdag 25.mars kl. 15.00.
Se vedlagt agenda og årsmøtepapirer:

  • Godkjenning av innkallingen/dagsorden
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen
  • Årsberetningen
  • Årsregnskapet med revisors beretning
  • Budsjett for kommende år
  • Valg
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Behandling av innkommende saker

Mer info og påmelding til årsmøte her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.