Innstramning om krav til hestepass for føll som reiser som føll ved foten

Informasjon fra Mattilsynet.

EU-kommisjonen har kommet med en avklaring om tolkning av bestemmelsene for identifikasjon av hestedyr ved reiser mellom EØS-land. Hestepassforordningen, som er gjennomført i forskrift om identifikasjon av hestedyr, gir et unntak som gjør at ikke avvendt føll («føll ved foten») kan flyttes sammen med hoppa uten at føllet har eget hestepass (artikkel 23, punkt 2), bokstav c)). EU Kommisjonen har presisert at dette unntaket kun gjelder nasjonale forflytninger og ikke reiser mellom EØS-land.

Dette betyr at alle hester som flyttes til/fra et annet EØS land må være identifisert med hestepass, uansett alder og uavhengig av om føllet reiser som «føll ved foten».

I tillegg skal fortsatt alle hester som flyttes til/fra et annet EØS-land ledsages av en helseattest. Dersom føllet reiser som «føll ved foten» kan hoppe og føll føres på samme helseattest dersom de utgjør en forsendelse. Unntaket fra kravet om helseattest for konkurransehest som flyttes mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland ihht. Nordisk avtale om forenklet grensepassering gjelder fortsatt.

Dette medfører at både føll og hoppe må ha hestepass når hopper med føll ved foten reiser til annet EØS-land for bedekning i føllbrunsten.

Denne informasjonen er videreformidlet til alle Mattilsynets avdelinger og Tolletaten. Svenske og danske myndigheter er iferd med å gjennomføre de samme endringene i henhold til avklaringen fra EU Kommisjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.