Info om FC

I ekstraordinært styremøte, søndag 6/6, har styret vedtatt å endre avviklingen av Futurity Cup.
I det opprinnelige vedtaket la styret vekt på at alle skulle kunne delta på både B-showet og FC, da dette var ønskelig av flere deltagere i 2008. De måtte den gangen velge bort deltagelsen i det ordinære showet fordi de at to omganger i showringen ble tøft for åringene. Nå viser det seg at noen deltagere kun ønsker å stille i FC, og derfor har styret funnet en løsning som bør tilfredstille alles ønsker.
 
Alle 1-åringene, de ordinære og alle FC-deltagere, møter til defilering og bedømming på vanlig måte.
De hestene som kun skal kvalifisere seg til FC-finalen starter som de siste i klassen. Det skal opplyses i katalogen og over høytaler ved poenggivingen, at hesten kun var inne for kvalifisering til FC-finalen. Etter at klassen er er ferdig bedømt forlater de ringen (også den ytre), da de ikke skal inn til premiering uansett hva slags poeng de oppnår.
 
De hestene som kun skal bedømmes for kvalifisering til FC-finalen skal ikke betale påmeldingsavgiften på 850,- kr
 
Selve FC-finalen avvikles som i det opprinnelig vedtaket.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.