Innlegg på vegne av styret

Styret ønsker å takke for alle innspill som har innkommet etter at årets utstilling dessverre måtte avlyses.
Det er flott at medlemmene lar sin stemme bli hørt både gjennom forumet på denne siden og gjennom
personlig kontakt via telefon og andre medier. Det bør ikke herske noen tvil om at det sittende styret ønsker
bred og åpen dialog om foreningens prioriteringer og satsningsområder fremover – i så henseende hadde vi satt
pris på MER kontakt og meningsytringer, la din stemme bli hørt og ta gjerne direkte kontakt med hvem det skulle
være at medlemmer i det sittende styre om du har noe på hjertet. Kontaktinformasjon finnes på denne websiden
under NAHF, styret.
 
Mange innspill har vært konstruktive og pekt på flere forklaringsmodeller for hvorfor årets utstilling fikk så få påmeldinger.
Mange har også kommet med gode forslag til hvorledes vi bør gripe det an for å unngå en slik situasjon igjen og styret
tar med seg alle tips og råd i det videre arbeidet. Styret er av den oppfatning at vår årlige internasjonale utstilling er
muligens foreningens viktigste aktivitet gjennom året og det har vært lagt ned et stort arbeid av mange gjennom årene
for å etablere utstillingen som den viktige begivenheten den er som mange ser frem til gjennom året. Ingen var mer
overrasket enn styret over det rekordlave antall påmeldinger og det var med tungt hjerte man valgte å avlyse.
 
Vi tror imidlertid det ikke er spesielt fruktbart å dvele ved hva som gikk galt utover at det er viktig for å identifisere forbedringsområder.
Målet for alle må nå være å samles omkring foreningens formål og vedlikeholde den gode stemning som faktisk i mange år har preget
nettopp Norsk Araberhestforening sammenliknet med hva våre naboland og andre europeiske land har slitt med. Lenge fremsto stemningen
i Norge som svært harmonisk og positiv og vi ble lagt merke til som et lite land hvor man spilte på lag og faktisk fikk til ting.
Merk at sentrale medlemmer fra Norge i sin tid var med å etablere og drive SIBA (Skandinavisk Interesseforening for Bruksaraber)
som i flere år hadde et årlig arrangement som samlet utstillingsfolk, westernentusiaster, dressurfolket, sprang, feltritt og galopp
og hvor man konkurrerte i flere disipliner gjennom helgen for å kåre den beste OG vakreste Araberen. Denne ideen ble videreført
til vår egen utstilling hvor vi i mange år hadde NAHF-Cupen hvor det vært år ble kåret en sammenlagt vinner med fokus på brukskapasitet
og korrekhet/type i et og samme individ. Dette var FØR Ecaho arrangerte sin første brukskonkurranse for arabere.

Videre har det også blitt lagt merke til at avlen i Norge alltid har preget av åpenhet og nysgjerrighet knyttet til flere linjer og avlsprogram
og at vi ikke i samme grad som f.eks svenskene har vært forankret nærmest utelukkende i de polske statsstutterienes arbeid.
Vår utstilling har også hatt et omdømme ute som en hyggelig og positiv utstilling hvor nettopp kameraderi og konstruktiv konkurranse
ble trukket frem som særpreg.
 
Alt er altså ikke bare elendig hverken historisk sett eller sett med fremtidens briller og vi har alle et ansvar for å forvalte det gode
navn og rykte som mange medlemmer har arbeidet hardt for å etablere.
 
De siste år har vel faktisk vært de beste i foreningens historie sett både med avls og bruksbriller. Flere oppdrettere har investert mye ressurser
i å importere avlsmateriale av HØY kvalitet fra ulike linjer til Norge og pr. idag forefinnes gode hester fra alle avlslinjer i Norge (muligens bortsett i
fra spanske linjer) og vi har TO World Champion hingster i landet. Det bedrives meget spennende avl for øyeblikket og bl.a. gjennom futuritycupen
har det blitt introdusert et knippe av de beste hingster i Europa og flere importerer så vel hester som sæd og leaser hingster for en sesong eller to.
Bruksmessig har vi aldri hatt bedre resultater internasjonalt enn det fam. Hamre har fått til i det senere og innenfor distanse hevder vi oss bedre og bedre,
i hvertfall i nordisk sammenheng. Mer om dette kan leses på forumet. I tillegg mener mange vi hadde vårt beste show i 2008 med rekordantall påmeldte hester.
 
Vi har mye å glede oss over og det er mange araberhestentusiaster i vårt land som legger ned et stort arbeid!! Styret akter å brette opp ermene fremover
og håper at medlemmene har lyst til å gjøre det samme – vi har mye å være stolte av i Norge men vi er ikke fornøyd. Mye kan bli bedre men utgangspunktet
bør være bra. La oss alle arbeide for et konstruktivt fokus!!
 
Avslutningsvis ber vi om ørlite grann tålmodighet, styret vil komme tilbake med mer konkrete detaljer omkring aktiviteter i det nærmeste men dersom du
sitter inne med ideer og tanker om ting som kunne vært gjort bedre, nøl ikke med å ta kontakt med styret. Vi verdsetter alle innspill!!

 

– Styret i NAHF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.