Regler og statutter

Regler og statutter for NAHF Futurity Cup 2012-2014

Alle bedekninger blir auksjonert ut ved hjelp av automatisk auksjon. Det vil være en auksjon per bedekning/hingst og kun en auksjon pr. dag. Alle auksjoner avsluttes kl. 21.00. Om et bud kommer inn mindre enn 5 minutter før auksjonsslutt forlenges automatisk auksjonen slik at auksjonen aldri avsluttes før 5 minutter etter siste bud. Ny auksjon starter ikke før forrige auksjon er ferdig. 

Alle bud er bindende og man må være myndig for å by. Siden Futurity Cup har som formål å fremme norsk avl av Araberhest er auksjonen kun tilgjengelig for medlemmer av NAHF bosatt i Norge.

Når vinner av budrunde på den enkelte hingst har innbetalt beløpet til NAHF, vil NAHF sende bedekningskontrakten, undertegnet av hingsteeier, til vedkommende. Deretter blir det en direkte kontakt mellom vedkommende og hingsteeier, vedr. bedekningen, tidspunkt, etc.

Kontrakten mellom hingsteeier og vedkommende regulerer alle forhold vedr. bedekningen og NAHF har ikke noe juridisk ansvar. Standardkontraktene blir lagt ut så snart som mulig.

NAHF vil stå til tjeneste med råd og veiledning hvis dette trengs.

De som får tilslaget fra auksjonen betaler ingen påmeldingsavgift til cupen. Minstepris i auksjonen er satt til kr 7000,-
Hvis noen ønsker å bedekke med hingster fra årets hingteliste til normal bedekningsavgift, vil påmeldingsavgift til cupen være kr 3000,-
Alle medlemmer kan få delta i cupen med bruk av andre hingster. Påmeldingsavgift vil i dette tilfelle være kr 3000,-.
Påmeldingsfrist til FC 2012-2014 er 31.12.2012, påmeldingen skal også være betalt ved dette tidspunktet.


NB! Alle utgifter i forbindelse med bedekninger dekkes av hoppeeier. 

 

Gjennomføring av Futurity Cup 2014

  • Samtlige FC-kandidater vises i deres respektive ett-års klassene, de som ikke ønsker å være med i ECAHO-klassen fremvises sist i klassen. Dommerne gjøres ikke oppmerksom på hvilke hester som er med i FC, men det anmerkes i katalogen med f.eks. en stjerne ved siden av navnet og annonseres fra speaker når hesten forlater ringen, kun på norsk. De FC-hester som ikke er påmeldt den ordinære ECAHO klassen forlater arenaen (inkludert oppsamlingsringen) umiddelbart etter bedømming. De FC-kandidater som ikke deltar i ECAHO-bedømmingen betaler ikke påmeldingsavgift til selve utstillingen. 
  • De fem kandidatene med høyest poengsum har kvalifisert seg til FC-finalen som avholdes søndag. Dommerne bedømmer FC-finalen som et ordinært championat. Pengepremiene fordeler seg etter vanlig fordelingsnøkkel.
  • Som en start på FC-finalen kalles de FC kandidater som ikke nådde opp til top five inn til ringen og stiller opp. Speaker går igjennom alle kandidater og presenterer kort hesten og FC-hingsten bak bedekningen og takker av disse til applaus fra publikum. Umiddelbart deretter starter FC-finalen hvor finalistene ankommer ringen i trav, traver 1 runde og stiller opp, en etter en. Deretter bedømmes finalen som et ordinært championat.
     

Vi gjør oppmerksom på at dag for FC-finale kan endres avhengig av utstillingens andre faktorer.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.