Informasjon

VIKTIG INFO

NAHF FUTURITY CUP 2006
NAHF Futurity Cup 2006, er noe av det mest spennende som har skjedd i foreningen vår. 11 internasjonale hingster av høy kvalitet står nå til rådighet for våre medlemmer (KUN medlemmer bosatt i Norge)

Hingstebedekningene auksjoneres bort på denne siden.

Praktisk gjennomføring av auksjonen
Listen med de 11 hingstene som inngår i auksjonen er sendt ut til medlemmene pr. post samt lagt ut på internett den 29. mars. Det auksjoneres bort kun en bedekning pr. hingst og budene må legges inn innenfor den tidsrammen som er angitt nedenfor.

Starttidspunktet er kl. 17:00 hver dag i de elleve dagene auksjonen varer. Det auksjoneres altså en bedekning av gangen. Det er anledning til å komme med bud frem til kl. 22:00, deretter fra kl. 10:00 til kl. 17:00 den påfølgende dag. Hver hingst blir gjenstand for en egen og mer detaljert presentasjon, som legges ut på internet samme dag som auksjonen av en bedekning med vedkommende hingst starter.
Hingstene kommer i tilfeldig rekkefølge, så det gjelder å følge med hver dag!

Høyeste bud får tilslaget. Alle bud skal gis pr. mail ved at man fyller ut det skjemaet som ligger ute på hingstesiden under auksjonen. Alle bud er bindende og man må være myndig for å by.

Webmaster oppdaterer auksjonssiden kontinuerlig under auksjonen, slik at alle kan se siste bud som er lagt inn. Kun summen fremkommer, navn på budgiver blir ikke offentliggjordt under auksjonen.

Når beløpet er innbetalt til NAHF, vil NAHF sende bedekningskontrakten, undertegnet av hingsteeier, til vedkommende. Deretter blir det en direkte kontakt mellom vedkommende og hingsteeier, vedr. bedekningen, tidspunkt, etc.

Kontrakten mellom hingsteeier og vedkommende regulerer alle forhold vedr. bedekningen og NAHF har ikke noe juridisk ansvar. Standardkontrakten er lagt ut nederst på denne siden.

NAHF vil stå til tjeneste med råd og veiledning hvis dette trengs.

Auksjonsstart for 1. hingst er tirsdag 4. april, kl.17:00

NAHF
Tirsdag 28. mars 2006
Tore Nikkerud
Formann

Kopi av kontrakten finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.